Jak zostać działkowcem - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - ROD " Pod Sosnami "

Idź do spisu treści

Menu główne:

Jak zostać działkowcem
w naszym ROD

1) Kontakt z zarządem ROD.
 
W ogrodzie, w którym dana osoba chce uzyskać możliwość użytkowania działki funkcjonuje zarząd ROD.  Zarząd ROD udzieli osobie zainteresowanej informacji, czy w ogrodzie znajduje się nieużytkowana działka, którą będzie można przydzielić tej osobie.
. W ogrodach mogą być wolne działki w związku z faktem, iż zdarza się, że członkowie Związku zmuszeni są ze względów np. zdrowotnych zrezygnować z użytkowania, bądź też działka z innych przyczyn pozostaje bez użytkownika (nie przestrzeganie regulaminu ROD ).

2) Formalne wymagania uzyskania członkostwa w PZD i prawa  użytkowania działki.
 
Po uzyskaniu w/w informacji, należy wyrazić wobec zarządu ROD chęć zostania członkiem PZD poprzez złożenie podania i wypełnionej deklaracji członkowskiej. Zarząd ten ma obowiązek udostępnić druk deklaracji członkowskiej, której wzór ustalony jest przez Prezydium Krajowej Rady PZD.

3) Przydział działki
 
Każde podanie otrzymuje nr. ewidencyjny ,który ustala kolejkę otrzymania działki w ROD.

Podanie oraz deklarację można złożyć osobiście lub wysłać na adres ogrodu.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego